Theses 

Výchova dítěte jako téma výuky v předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ – Bc. Jana KLODOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana KLODOVÁ

Diplomová práce

Výchova dítěte jako téma výuky v předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ

Education of the child as a subject of instruction in the subject of health education at the second primary school

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá výchovou dítěte jakožto dílčím obsahem tematického celku výchova k partnerství a rodičovství, která je součástí vzdělávacího oboru výchova ke zdraví. Cílem této práce je prostřednictvím analýzy dokumentů poukázat na nedostatečnou pozornost, věnovanou tak důležitému tématu, jako je příprava žáků na jejich budoucí rodičovskou roli. Pokud si uvědomíme fakt, že jsou to právě rodiče, kdo má na vývoj dítěte největší vliv už od raného věku, mělo by být považováno za klíčové posílit rozvoj rodičovského chování u mladé generace a to v období před založením vlastní rodiny. Z tohoto důvodu práce následně předkládá souhrnné informace, kde popisuje současný stav a navrhuje řešení. V průběhu celé práce zaznívá návrh, realizovat tuto snahu prostřednictvím školní výuky.

Abstract: This diploma work focuses on the topic of child's education, which is a part of larger theme called partnership and parentship. Both mentioned topics are included in study mayor named education to health. The main focus of this work is to pint out the inadequately low attention given to such an important matter as preparation of students for their future parenting role. If we realize the fact that it is parents who have the the earliest and greatest influence on child's development it should be considered vital to enhance the development of parental behavior in young generation before they actually start a family of their own. Flowing this the work lays out a summary of information, describing contemporary state and suggesting solution. Through the whole work can be seen a strong opinion to realize this idea through the system of school education.

Klíčová slova: Výchova ke zdraví, výchova dítěte, rodina, rodičovství, rodičovské chování, příprava na rodičovskou roli

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26970 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KLODOVÁ, Jana. Výchova dítěte jako téma výuky v předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:29, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz