Bc. Pavla Zelenáková

Diplomová práce

Role závazku v partnerských vztazích mladých dospělých žen

Role of commitment in romantic relationships of young adult women
Anotace:
Práce se zaměřovala na roli závazku v partnerských vztazích mladých žen v třetím decéniu života. Byla zjišťována souvislost mezi závazkem z pohledu triangulární teorie lásky, přetrvávajícím poutem k ex-partnerovi, vazbovou vyhýbavostí a úzkostností k aktuálnímu partnerovi, délkou současného partnerského vztahu a naplňováním základních psychických potřeb v aktuálním partnerském vztahu. Zpracována byla …více
Abstract:
The aim of this study was to examine the role of the commitment in romantic relationships of young adult women in their 20s. The study focused on associations between commitment from point of view of the Triangular theory of love and ex-bond, attachment related avoidance and anxiety toward a current romantic partner, length of current romantic relationship and basic psychological needs satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Lomičová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií