Ing. Ondřej PŘIKRYL

Diplomová práce

Gumárenské směsi s minerálními plnivy

Rubber-making mixtures with mineral fillers
Anotace:
Tato práce se zabývá sledováním změny vlastnosti vulkanizátu dle použitého druhu polyethylenglykolu 4000 (dále PEG 4000), diethylenglykolu. Srovnávali jsme celkem 15 gumárenských směsí na bázi přírodního kaučuku (TSR 20), jež byly plněny různým typem minerálních plniv.
Abstract:
This dissertation deals with monitoring changes of vulcanizate features in relation to the used kind of polyethylen glykol 4000 (hereafter PEG 4000) and next diethylen glykol. We compared 15 natural rubber based mixtures (TSR 20) which were filled with different type of mineral fillers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008
Identifikátor: 8350

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Maláč, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIKRYL, Ondřej. Gumárenské směsi s minerálními plnivy. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.