Bc. Simona Kaderková

Master's thesis

Analýza přítomnosti low-cost dopravců na letištích v ČR a SR v kontextu konkurence blízkých letišť

The analysis of low cost airlines at the airports in the Czech and Slovak Republic in context of competition of near airports
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Analýza přítomnosti low-cost dopravců na letištích v ČR a SR v kontextu konkurence blízkých letišť“ je zmapování působení nízkonákladových leteckých společností na letištích v České republice (Brno, Praha) a na Slovensku (Bratislava) s důrazem na analýzu vývoje cen jejich letenek. První část práce se věnuje definici, historii a znakům nízkonákladových leteckých společností …more
Abstract:
The goal of this thesis „The analysis of low cost airlines at the airports in the Czech and Slovak Republic in context of competition of near airports“ is to map an influence of low-cost airlines at the airports in the Czech Republic (Brno, Prague) and Slovakia (Bratislava) with emphasis on analysis of evolution of their air tickets prices. The first part is dedicated to definition, history and characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta