Theses 

Bezpečnost při práci a zajištění agregátů, nové trendy v zajištění LOTO – Daniel PTAŠEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Daniel PTAŠEK

Bakalářská práce

Bezpečnost při práci a zajištění agregátů, nové trendy v zajištění LOTO

Safety at work and ensuring aggregates, new trends in securing LOTO

Anotace: Bakalářská práce řeší zajištění bezpečnosti a zdraví při práci využitím systému LOTO. V úvodu popisuji historii bezpečnosti práce a právní požadavky národních zákonných předpisů České republiky se zaměřením na zaměstnance, zaměstnavatele a strojní zařízení. V další části popisuji systém LOTO, jeho implementaci a způsob zajišťování strojů a zařízení v praxi. Dále popisuji vytvořenou metodickou pomůcku sloužící pro snadnější pochopení systému LOTO a jeho aplikaci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u strojů a zařízení. Pak doporučuji, jakým způsobem systém LOTO školit a vyučovat. Závěr práce řeší ověření hypotézy vhodnosti metodické pomůcky.

Abstract: This dissertation addresses the provision of health and safety whilst working with the LOTO system. In the introduction, I detail the history of health and safety at work, and the legal requirements of the statutory regulations of the Czech Republic; focusing on employers, employees and machinery. In the following section, I describe the LOTO system, its implementation and the practical means of securing machinery and equipment. Furthermore, I outline a methodical guide designed for easier understanding of the LOTO system and its application to protect health and safety whilst working with machinery and equipment. I also provide recommendations on how to train and teach the LOTO system. The conclusion of this dissertation aims to verify the hypothesis of suitability of the aforementioned methodical guide.

Klíčová slova: bezpečnost práce, zajištění strojů a zařízení, pracovní instrukce, LOTO prvek, LOTO box, LOTO zámek, LOTO stanice, kniha zajištění, školení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38233 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PTAŠEK, Daniel. Bezpečnost při práci a zajištění agregátů, nové trendy v zajištění LOTO. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2018 09:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz