Daniel PTAŠEK

Bakalářská práce

Bezpečnost při práci a zajištění agregátů, nové trendy v zajištění LOTO

Safety at work and ensuring aggregates, new trends in securing LOTO
Anotace:
Bakalářská práce řeší zajištění bezpečnosti a zdraví při práci využitím systému LOTO. V úvodu popisuji historii bezpečnosti práce a právní požadavky národních zákonných předpisů České republiky se zaměřením na zaměstnance, zaměstnavatele a strojní zařízení. V další části popisuji systém LOTO, jeho implementaci a způsob zajišťování strojů a zařízení v praxi. Dále popisuji vytvořenou metodickou pomůcku …více
Abstract:
This dissertation addresses the provision of health and safety whilst working with the LOTO system. In the introduction, I detail the history of health and safety at work, and the legal requirements of the statutory regulations of the Czech Republic; focusing on employers, employees and machinery. In the following section, I describe the LOTO system, its implementation and the practical means of securing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTAŠEK, Daniel. Bezpečnost při práci a zajištění agregátů, nové trendy v zajištění LOTO. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství