Václav Schubert

Bakalářská práce

Rodinný dům – Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo

Family House – Floor Heating, Heat Pump
Anotace:
SCHUBERT, Václav. Rodinný dům – Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo. Bakalářská práce. Ostrava, 2019. Vysoká škola báňská – TUO, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb. Vedoucí práce Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. Předmětem této bakalářské práce je grafický a výpočtový návrh nízkoenergetického dvoupodlažního rodinného domu z hlediska tepelné techniky a pozemního stavitelství. Rodinný dům je vytápěn …více
Abstract:
SCHUBERT, Václav. Family house – Floor Heating, Heat Pump. Bachelor thesis. Ostrava, 2019. Vysoká škola báňská – TUO, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services. Thesis supervisor Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. The subject of this bachelor’s thesis is graphical and computational design of low energy two storey family house in terms of thermal technology and building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Galda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb