Bc. Tereza Dufková

Bakalářská práce

Sociální služby poskytované osobám se sluchovým postižením v Brně

Social services for people with hearing impairment in Brno
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá poskytováním sociálních služeb osobám se sluchovým postižením v Brně. Teoretická část práce se zaměřuje na uvedení do problematiky sluchového postižení, charakterizuje osoby se sluchovým postižením, jejich komunikaci, vliv sluchového postižení na jedince a podává obecné informace o sociálních službách. Praktické část práce zkoumá sociální služby z pohledu osob se sluchovým …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with providing social services for people with hearing impairment in Brno. Theoretical part is focused on introduction of the hearing impair issue and characterize people with hearing impairment, their communication, impact of hearing impairment to their conditions and give basic informations about social services. Practical part examines social services of people with hearing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta