Bc. Daniela Šikolová

Bakalářská práce

Model bezpečnosti internetového bankovnictví

Model of internet banking security
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Model bezpečnosti internetového bankovnictví“ je vytvoření optimálního modelu, strukturovaného pro potřeby cílového klienta. První část práce je věnována systémovému vymezení a druhá část rozebírá jednotlivé prvky zabezpečení internetového bankovnictví. Následuje samotná tvorba modelu, poté je také řešena otázka kybernetické bezpečnosti. Na závěr jsou uvedeny nejčastější formy …více
Abstract:
The goal of the bachelor´s thesis: “Model of Internet banking Security” is to create optimal model for selected target customer. First part of thesis describes systemic problem definition; second part concerns security features of Internet banking. Next part contains model building and question of cybersecurity is analysed. In the end of thesis, the most frequent cases of cybercrime are introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta