Tien Trung Vo

Doctoral thesis

Effects on harmonic distortion in high power systems supplying AC electric railways

Effects on harmonic distortion in high power systems supplying AC electric railways
Abstract:
This thesis presents effects and investigations of harmonic distortion in power supplying AC electric railways. The details of the system studied were provided by the supply network in the area of Czech Republic and Vietnam railways junction. The mainly studies focus specifically on the order high harmonic components and total harmonic distortion (THD) of the voltages in electric railway supply systems …more
Abstract:
This thesis presents effects and investigations of harmonic distortion in power supplying AC electric railways. The details of the system studied were provided by the supply network in the area of Czech Republic and Vietnam railways junction. The mainly studies focus specifically on the order high harmonic components and total harmonic distortion (THD) of the voltages in electric railway supply systems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2013
  • Supervisor: Josef Paleček
  • Reader: Veleslav Mach, Pavel Hořínek, Milan Pospíšil

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doctoral programme / field:
Elektrotechnika / Elektroenergetika