Bc. Jana Poršová, DiS.

Bakalářská práce

Regulace TV médií z důvodu obscenity

Regulation of TV Media Pursuant to Obscenity
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je regulace TV médií z důvodu obscenity. První kapitola se zabývá vymezením komunikace, pojmem masová komunikace, účinky a svobodou projevu médií. V následující kapitole se věnuji definici svobody projevu a jejímu zakotvení do právních řádů České republiky a USA. V následujících oddílech jsou popsány mechanismy a orgány činné v oblasti regulace českých a amerických televizních …více
Abstract:
My diploma work is focused on the regulation of TV media content pursuant to obscenity. The first chapter is concerned with definition of communication, concept of mass communication, media effects and freedom of speech in media. Next chapter is regarding the definition of freedom of speech and the legislative statutes of freedom of speech in the USA and in the Czech Republic. In next sections, there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií