Bc. Hana Vrtalová

Diplomová práce

Theatre Improvisation in English and its Influence on Foreign Language Anxiety

Theatre Improvisation in English and its Influence on Foreign Language Anxiety
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá divadelní improvizací v kurzu vyučovaném v cizím jazyce a tím, jak ji vybraní respondenti vnímali z hlediska jejího vlivu na jejich úzkost z mluvení v tomto cizím jazyce. V teoretické části pojednávám o dramatu ve vzdělávání, uvádím stručnou historii divadelní improvizace a rozebírám úzkost z mluvení v cizím jazyce. Empirická část práce obsahuje analýzu odpovědí třech …více
Abstract:
This Master thesis focuses on theatre improvisation in a foreign language classroom and how its selected respondents perceived it in terms of its influence on their foreign language anxiety. The theoretical part concerns drama in education, a brief history of theatre improvisation, and foreign language anxiety and its potential sources. The empirical part contains an analysis of responses of three …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta