Bc. Hana Vrtalová

Master's thesis

Theatre Improvisation in English and its Influence on Foreign Language Anxiety

Theatre Improvisation in English and its Influence on Foreign Language Anxiety
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá divadelní improvizací v kurzu vyučovaném v cizím jazyce a tím, jak ji vybraní respondenti vnímali z hlediska jejího vlivu na jejich úzkost z mluvení v tomto cizím jazyce. V teoretické části pojednávám o dramatu ve vzdělávání, uvádím stručnou historii divadelní improvizace a rozebírám úzkost z mluvení v cizím jazyce. Empirická část práce obsahuje analýzu odpovědí třech …more
Abstract:
This Master thesis focuses on theatre improvisation in a foreign language classroom and how its selected respondents perceived it in terms of its influence on their foreign language anxiety. The theoretical part concerns drama in education, a brief history of theatre improvisation, and foreign language anxiety and its potential sources. The empirical part contains an analysis of responses of three …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta