Matěj Buchal

Bakalářská práce

Trestná činnost v krajích České republiky v závislosti na ekonomické vyspělosti kraje

Criminality in regions of the Czech Republic in dependence on their economic level
Anotace:
Bakalářská práce je založena na empirickém zkoumání kriminality v České republice. Cílem práce je popsat výskyt trestných činů v krajích České republiky v roce 2014, zjistit závislost kriminality na různých socioekonomických ukazatelích pomocí regresní a korelační analýzy a odhadnout budoucí vývoj počtu trestných činů. V poslední části je pak zkoumán vliv amnestie bývalého prezidenta Václava Klause …více
Abstract:
The bachelor thesis is based on empirical research of criminality in the Czech Republic. The object is to describe incidence of criminal offences in regions of the Czech Republic in 2014, to discover dependence of criminality on various socioeconomic factors by using regression and correlation analysis and to estimate future development of number of criminal offences. In the last part there is study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Jakub Fischer
  • Oponent: Karel Helman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51171

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii