Anna Tejbusová

Bakalářská práce

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Organic food - trend in gastronomy as a normal part of lifestyle LOHAS
Abstract:
Bachelor’s dissertation is dealing with definitions of organic and organic food, about their use in gastronomy, characteristics of nutritional directions and lifestyles and clarifying LOHAS lifestyle. In the analytical part based on internet survey, is compared the relationship of czech, slovakian and austrian consumers to organic food and alternative lifestyles. In the projection part the author expresses …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá vymedzením pojmov bio a biopotravín, ich využitiu v gastronómii, charakteristikou výživových smerov a životných štýlov a vyjasneniu životného štýlu LOHAS. V analytickej časti na základe internetového dotazovania porovnáva vzťahy českých, slovenských a rakúskych spotrebiteľov ku biopotravinám a alternatívnym životným štýlom. V návrhovej časti sa autor vyjadrí subjektívne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze