Tadeáš Vasko

Bakalářská práce

Hardwarové a softwarové řízení robotického systému

Hardware and software structure of the robotic system
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámení se s hardwarovým a softwarovým robotickým systémem. Práce se zaměřuje na detailní popis průmyslových robotů dle jejich konstrukce, vlastností a způsobu využití. Popsané je také programování a to jak obecný popis, tak způsob programování průmyslových robotů od vybraných výrobců. Část teoretické rešerše je věnována výrobcům a jejich vyvinutých průmyslových robotů …více
Abstract:
This bachelor's thesis aims to acquaint with a hardware and software robotic system. The thesis focuses on an in-depth description of industrial robots regarding their construction, properties and applications. Included is a description of the industrial robot programming part, both generic and of specific manufacturers. A part of the theoretical research deals with manufacturers and the developed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vasko, Tadeáš. Hardwarové a softwarové řízení robotického systému. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie