Mgr. Tereza Novotná

Diplomová práce

Utajované patenty

Secret Patents
Anotace:
Tato práce zpracovává problematiku utajovaných patentů. Nejprve definuje pa-tentové právo obecně a to zejména s ohledem na obecné principy, zaměřuje se na jeden z nejdůležitějších principů - princip veřejnosti, který je v kontrastu s utajováním patentů. Následně nastiňuje právní ochranu utajovaných informací a to zejména z pohledu vlivu na fungování utajovaného patentu. Poté analyzuje právní úpravu …více
Abstract:
This thesis comprehensively deals with the issue of secret patents. Firstly, it de-fines patent law in general, and in particular with regard to general principles, it focuses on one of the most important principles – principle of disclosure, which is in contrast to the secrecy of patents. It then outlines the legal protection of classi-fied information, especially in terms of its impact on the functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. František Kasl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta