Bc. Jan Nádvorník

Diplomová práce

Drogy jako patologický jev u studentů středních škol ČR

Drugs like pathological phenomenon of high school students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou užívání drog studenty středních škol v České republice. Drogy se staly novodobým fenoménem a v posledních dvaceti letech bylo zaznamenáno jejich velké rozšíření mezi studenty středních škol a bohužel i žáků škol základních. Studenti začínají konzumovat nejen alkohol a cigarety, ale stále častěji kouří marihuanu a výjimkou nejsou ani tvrdé drogy (pervitin, heroin …více
Abstract:
This thesis deals with the problem of drug use high school students in the Czech Republic. Drugs have become a modern phenomenon in the last twenty years it has been noticed by their large spread between high school students and, unfortunately, the pupils of basic schools. Students begin to consume both alcohol and cigarettes, but still more likely to smoke marijuana and not excluding even hard drugs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2014
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní