Jan PETERKA

Bakalářská práce

Vliv tréninkové zátěže v přípravném období na anaerobní výkon hodnocený Wingate testem u fotbalistů FK Ústí nad Labem

The effect of training load during pre-season preparation on anaerobic performance evalued using the anaerobic Wingate test in football players of FK Usti nad Labem
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přispět ke zlepšení znalostí anaerobních výkonů u profesionálních fotbalistů hodnocených Wingate testem. Pro realizaci výzkumu jsme si vybrali hráče FK Ústí nad Labem. Provedli jsme vstupní měření, poté hráči absolvovali letní přípravné období a po přípravném období bylo provedeno výstupní měření. Výsledky ze vstupního a výstupního měření jsme porovnali pomocí párového …více
Abstract:
The aim of the dissertation is to improve knowledge of anaerobic performance in professional football players, evaluated using Wingate test. The test subjects in the study were football players of FK Usti nad Labem. Players were tested before and after the pre-season summer preparation. The results were then compared using paired t-test and Wilcoxon test. It was concluded that there was no significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETERKA, Jan. Vliv tréninkové zátěže v přípravném období na anaerobní výkon hodnocený Wingate testem u fotbalistů FK Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta