Jan RADA

Bakalářská práce

Aktivní vyhýbka pro reproduktorovou soustavu

Active crossover for loudspeaker box
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je návrh a následná realizace modulu dvoupásmové aktivní reproduktorové výhybky se symetrickým vstupem, doplněného o korekci jednotlivých pásem. V teoretické části jsou popsány různé typy kmitočtových filtrů, rozdíly mezi pasivními a aktivními výhybkami a možnost jejich obvodové realizace. Po zkonstruování celého systému bude modul změřen a výsledky budou součástí práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with design and construction of two-way active loudspeaker crossover with balanced input, coupled with a correction of individual bands. The theoretical part describes the different types of frequency filters, the differences between passive and active crossovers and the possibility of their circuit implementation. After construction of the whole system, the module will be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011
Identifikátor: 40587

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Sýkora

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RADA, Jan. Aktivní vyhýbka pro reproduktorovou soustavu. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace

Práce na příbuzné téma