Theses 

Účinky regulace finančního trhu na finanční poradenství – Martina Latíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina Latíková

Bakalářská práce

Účinky regulace finančního trhu na finanční poradenství

The impact of the financial markets regulation on financial planning advice

Anotace: Práce je zaměřena na posouzení regulace finančních trhů, na zhodnocení kvalifikačních předpokladů a certifikace na základě získaných údajů z vybraných poradenských firem v aktuální práci je popsán náhled na pozici profese finančního poradce v soudobých finančních trzích České Republiky i s detailním popisem legislativního rozsahu regulace finančních trhů spolu s návrhy na její zdokonalení. Výsledky těchto údajů čerpající ze statistik jsou předpokladem pro identifikaci klíčových nedostatků. Popsané návrhy na jejich řešení vedou k celkovému zlepšení aktuální situace finančních poradců na finančních trzích.

Abstract: Bachelor thesis is focused on a comparation of a regulation on the financial markets, their evaluation of qualificational skills and their certifications based on obtained data from chosen consultational companies. In the actual thesis is described a preview of a financial consultant profession with detailed description of legislational scope of the regulational financial markets also with a proposal for improvements. Results of these values that are derived from statistics are an assumption for identification of the key insufficiencies. Described proposals and thein solutions lead to global improvements of the current situation on the financial consultants on the financial markets.

Klíčová slova: Finanční trh, analýza, legislativa, finanční poradce, certifikace, regulace, Financial market, analysis, legislation, financial advisor, certification, regulation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.
  • Oponent: Ing. Natália Lukašíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:55, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz