Martina Latíková

Bakalářská práce

Účinky regulace finančního trhu na finanční poradenství

The impact of the financial markets regulation on financial planning advice
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení regulace finančních trhů, na zhodnocení kvalifikačních předpokladů a certifikace na základě získaných údajů z vybraných poradenských firem v aktuální práci je popsán náhled na pozici profese finančního poradce v soudobých finančních trzích České Republiky i s detailním popisem legislativního rozsahu regulace finančních trhů spolu s návrhy na její zdokonalení. Výsledky …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on a comparation of a regulation on the financial markets, their evaluation of qualificational skills and their certifications based on obtained data from chosen consultational companies. In the actual thesis is described a preview of a financial consultant profession with detailed description of legislational scope of the regulational financial markets also with a proposal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.
  • Oponent: Ing. Natália Lukašíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting