Viktória Chomiszáková

Bachelor's thesis

Porovnání daňového zatížení fyzických osob z pohledu daně z příjmu v České republice a Velké Británii

Comparison of tax burden in the Czech Republic and United Kingdom from the personal income taxation point of view
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of the tax burden of individuals in terms of personal income tax in the Czech Republic and the United Kingdom. In the theoretical part of the thesis attention is paid to the analysis of the tax systems of both countries and the analysis of the methodology for calculating the tax liability of the individuals. Based on the comparison of Czech and British tax practices …more
Abstract:
Bakalárska práca pojednáva o problematike daňového zaťaženia fyzických osôb z hľadiska dane z príjmu v Českej republike a Veľkej Británii. V teoretickej časti je pozornosť venovaná rozboru daňových systémov oboch krajín a analýze metodík pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb. Na základe porovnania jednotlivých daňových postupov je v praktickej časti poskytnutá analýza rozdielov v zdanení príjmov …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2018
  • Supervisor: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance