Zuzana MIFKOVÁ

Bachelor's thesis

Liminalita v románu Brama Stokera Drákula a dekadentní prvky díla

Liminality in Bram Stoker's Dracula and Its Decadent Elements
Abstract:
This these first characterizes the decadent elements of Bram Stoker's novel Dracula in the context of late Victorian literature and generally tries to define the concept of liminality according to the approach of Arnold van Gennep (Rites of Passage) and Victor Turner (The Ritual Process). The core of the work is the interpretation of the category of liminality based on a literary analysis of Stoker …more
Abstract:
Práce nejprve charakterizuje dekadentní prvky románu Brama Stokera Dracula v kontextu pozdně viktoriánské literatury a obecně se pokusí definovat pojem liminalita podle přístupu Arnolda Van Gennepa (Rites of Passage) a Victora Turnera (The Ritual Process). Jádrem práce bude interpretace kategorie liminality na základě literárněvědné analýzy Stokerova románu, zahrnující vytyčení motivů a témat, které …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 7. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIFKOVÁ, Zuzana. Liminalita v románu Brama Stokera Drákula a dekadentní prvky díla. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / AJu-SVu-SZu

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses e0t705 e0t705/2
10/7/2020
Folders
Files
Bulanova, L.
11/7/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.