Veronika Bolechová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Přínosy a rizika případové konference. Názory účastníků případové konference na její přínosy a rizika pro dítě a jeho rodinu

Anotace:
Absolventská práce „Přínosy a rizika případové konference“ se zabývá tématem případových konferencí, které jsou využívány jako nástroj sociální práce s rodinou. Cílem absolventské práce je zjistit přínosy a rizika případové konference pro dítě a jeho rodinu na základě získaných informací od účastníků tohoto setkání. V teoretické části je popsána rodina a ohrožené dítě, kteří bývají hlavními účastníky …více
Abstract:
The thesis „Benefits and risks of the child protection conference“ looks at the child protection conference which is used as a tool for social work with families. The aim of the thesis is to identify opportunities and risks of the child protection conference for the child and his family on the basis of information obtained from participants who attend this meeting. The theoretical part describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Vorlová
  • Oponent: PhDr. Vladimír Mašát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická