Bc. Michaela Umlaufová

Bakalářská práce

Nezávislé privátní finanční poradenství v ČR

Independent Private Financial Advice in CR
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zpracovat problematiku současného stavu nezávislého finančního poradenství v České republice. Klady a zápory, které finanční oblast finančního poradenství přináší. V úvodu práce se zaměřím na historii a vývoj pojišťovnictví na našem území. Dále pak popíši kdo je finanční poradce, jak ho poznáme, co nám může přinést jeho práce. A jak jeho práce probíhá. Vysvětlím co je finanční …více
Abstract:
The aim of this work is to look at the issue of the current state of independent financial advice in the Czech Republic. The Pros and cons The financial advice area entails. In the introduction, I will focus on the history and development of insurance in our country. Furthermore, I will describe what is a financial advisor, how can we use his work and how to evaluate any progress. I will explain how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA
  • Oponent: Ing. František Janatka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management