Bc. Roman Scholz

Bakalářská práce

Programování CNC strojů s řídícím systémem Sinumerik

Programming CNC machines with digital control system Sinumerik
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na výuku programování číslicově řízených strojů a je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje didaktice odborného výcviku oboru Mechanik seřizovač. Praktická část má podobu vyučovací opory pro druhý a třetí ročník oboru Mechanik seřizovač. Praktická část vysvětluje charakteristiku a všeobecné pojmy CNC soustruhů a jejich programování …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on teaching programming of numerically controlled machines and it is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part deals with didactic training of branch mechanic setter. The practical part takes the form of teaching support for second grade of branch Mechanic setter. The practical part explains the characteristics and general terms of CNC lathes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jan Krejčí
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma