Daniela ŠANTRŮČKOVÁ

Diplomová práce

Lidová píseň v mezipředmětových vztazích na 1. st. ZŠ

Folk song in intercurricular relations at primary schools
Anotace:
Diplomová práce "Lidové písně v mezipředmětových vztazích na 1. st. ZŠ" se zabývá využitím hudby a textů lidových písní na 1. stupni základní školy, mimo rámec hudební výchovy. Teoretická část je zaměřena na lidovou píseň jako celek, její význam v základním vzdělávání a zapojování do dalších předmětů. Empirická část je orientovaná na reálné začleňování lidových písní do jiných vyučovacích předmětů …více
Abstract:
Thesis "Folk song in intercurricular relations at primary schools" is about practical use of music and lirics of folk songs on first class basic school outside the scope of music education. Theoretical part is focused on folk song as complex entity. Its importance in basic education and involvement in other subjects. Emphirical part is orientated on practical integration of folklor songs into another …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠANTRŮČKOVÁ, Daniela. Lidová píseň v mezipředmětových vztazích na 1. st. ZŠ. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta