Daniela ŠANTRŮČKOVÁ

Master's thesis

Lidová píseň v mezipředmětových vztazích na 1. st. ZŠ

Folk song in intercurricular relations at primary schools
Abstract:
Diplomová práce "Lidové písně v mezipředmětových vztazích na 1. st. ZŠ" se zabývá využitím hudby a textů lidových písní na 1. stupni základní školy, mimo rámec hudební výchovy. Teoretická část je zaměřena na lidovou píseň jako celek, její význam v základním vzdělávání a zapojování do dalších předmětů. Empirická část je orientovaná na reálné začleňování lidových písní do jiných vyučovacích předmětů …more
Abstract:
Thesis "Folk song in intercurricular relations at primary schools" is about practical use of music and lirics of folk songs on first class basic school outside the scope of music education. Theoretical part is focused on folk song as complex entity. Its importance in basic education and involvement in other subjects. Emphirical part is orientated on practical integration of folklor songs into another …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 10. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠANTRŮČKOVÁ, Daniela. Lidová píseň v mezipředmětových vztazích na 1. st. ZŠ. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta