David Křetinský

Diplomová práce

Návrh na zvýšení návštěvnosti internetových stránek pomocí optimalizace vyhledávačů

Designing Visit Rate Increase of Internet Sites through SEO
Anotace:
Diplomová práce pojednává o trendech propagaci na Internetu, možnostech reklamy, zvýšení návštěvnosti internetových stránek pomocí různých SEO faktorů: jako jsou PPC kampaně, komunikace a kampaně na sociálních sítích atd.
Abstract:
This thesis discusses the trends in Internet advertising, the advertising, increase website traffic through various SEO factors such as PPC campaigns, communications and campaigns on social networks, etc.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Martina Steinová
  • Oponent: Lubomír Urbánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava