David Sasín

Bakalářská práce

Komplexní sada ikon, piktogramů / ideogramů

Complex Set of Icons, Pictograms and Ideograms
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se pokusil vytvořit komplexní sadu piktogramů, která bude splňovat požadavky na celistvost a estetickou kvalitu celku, ale také jednotli-vých symbolů. V teoretické části zkoumám oblasti vizuální komunikace, které se staly východiskem pro vznik piktogramů v různých historických epochách. Zabývám se příčinami jejich vzniku i samotným přístupem renomovaných grafických designerů …více
Abstract:
In my thesis, I try to create a comprehensive set of pictograms that will meet the set integrity and the set aesthetic quality, as well as the integrity and aesthetic quality of individual symbols. In the theoretical part I am examining the areas of visual commu-nication, which was the basis for the development of pictograms in various historical epochs. I deal not only with the causes of their formation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Dušan Wolf

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sasín, David. Komplexní sada ikon, piktogramů / ideogramů . Zlín, 2014. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Grafický design