Michaela KUSBACHOVÁ

Bakalářská práce

An Ethnography of Mormons in Plzen, Applying Participant-Observation Methodology

An Ethnography of Mormons in Plzen, Applying Participant-Observation Methodology
Abstract:
The Bachelor´s Thesis "An Ethnography of Mormons in Plzen, Applying Participant-Observation Methodology" is based mainly on the personal research, that contains the activity of members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Plzen, their duties and position in the church, their interests and daily program. In this Thesis the personal interview with one of the oldest members and at the …více
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "An Ethnography of Mormons in Plzen, Applying Participant-Observation Methodology", tedy "Etnografie Mormonů v Plzni s využitím metodologie sledování účastníků" je založena zejména na vlastním výzkumu, ve kterém je zahrnuto působení členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Plzni, jejich povinnosti a postavení v církvi, jejich zájmy a denní program. V bakalářské …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 38779

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Eugene Franklin, B. A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUSBACHOVÁ, Michaela. An Ethnography of Mormons in Plzen, Applying Participant-Observation Methodology. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická