Tomáš Polášek

Diplomová práce

Implementace prvku SBC v sítích s technologií VoIP

Implementation of SBC element in network with VoIP technology
Anotace:
Tato práce se zabývá funkcemi a implementací SBC v sítích s technologii VoIP. Tento prvek chrání síť, která je ukryta za jeho externí IP adresou. Útočníci a uživatelé z externí sítě, neznají topologii interní sítě za SBC. Tímto způsobem chrání SIP prvky interní infrastruktury, které nejsou exponovány ani snadno odhalitelné z obsahu hlaviček SIP relací. Dále prvek SBC poskytuje detekci útoků, jako jsou …více
Abstract:
This thesis deals with the functions and implementation of SBC in networks with VoIP technology. This element protects the hidden network behind external IP address. Attackers and users from external networks do not know the topology of internal networks behind SBC. In this way SBC protects SIP internal infrastructure elements witch are not exposed nor easily detectable with the contents of SIP session …více
 

Klíčová slova

VoIP SBC IMS SIP BLOX

Keywords

VoIP SBC IMS SIP BLOX
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Lukáš Macura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma