Tereza GOTTVALDOVÁ

Bakalářská práce

Mobilní telefon jako symbol sociálního statusu

Mobile phone as a symbol of social status
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mobilním telefonem jako symbolem sociálního statusu. Klade si za cíl zjistit, zda je mobilní telefon považován za symbol sociálního statusu a jak je důležitý pro jedince, kteří jej používají. V teoretické části objasňuji základní pojmy jako sociální status, moc, prestiž, související teorie a výzkumy v oblasti. Ve druhé části jsem použila sociologickou sondáž, ve které jsem …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the mobile phone as a symbol of social status. It aims to determine whether the mobile phone is considered a symbol of social status and how important it is for people who use it. The theoretical part explains the basic concepts such as social status, power, prestige, related theories and researches in the area. In the second part I used sociological probing, in which I made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
Zveřejnit od: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GOTTVALDOVÁ, Tereza. Mobilní telefon jako symbol sociálního statusu. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru