Mgr. Lucie Součková

Bachelor's thesis

Vztahy mezi žáky na 1. stupni ZŠ

Relationships between pupils in primary school
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vztahy mezi dětmi na základní škole a jejich vlivem na rozvoj osobnosti jedince. Práce popisuje utváření vztahů mezi žáky, jejich typy, fungování a význam. Poukazuje na přínos Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro rozvoj těchto vztahů. Popisuje roli třídního učitele pro vytváření zdravých vztahů mezi žáky. Výzkumné šetření je zaměřeno na zhodnocení vztahů …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the relationships between pupils in primary school and their influence on the development of individual personality. The work describes the formation of relationships between pupils, their types, the functioning and importance. The thesis emphasizes the contribution of the Framework Educational Program for primary education to develop these relations and also describes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedúci: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta