Barbara Šinályová

Bakalářská práce

Social media in hotel marketing

Social media in hotel marketing
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zameriava na marketing sociálnych médií a prezentovanie sa vybraných podnikov na sociálnych médiách. Cieľom práce je analyzovať využívanie sociálnych médií vo vybraných hoteloch v centre Prahy a v prípade zistenia nedostatkov odporučiť zlepšenia. Výskumnými vzorkami sú dva hotelové reťazce a dva nezávislé hotely. Táto práca je rozdelená na tri hlavné časti. Prvá kapitola sa …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on social media marketing and social media presence of selected enterprises. The work aims to analyze the use of social media in chosen hotels in the Prague city center and to recommend improvements if any shortcomings will be found. The research samples are two hotel chains and two independent hotels. The paper is divided into three main parts. The first chapter focuses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze