Bc. Eva Papáčková

Diplomová práce

Podporované bydlení v Domově pod hradem Žampach

Support of protected living
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku podporovaného bydlení pro osoby s mentálním postižením. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda služba podporovaného bydlení, v současném pojetí, napomáhá při celkovém rozvoji osobnosti dospělých klientů v Domově pod hradem Žampach.
Abstract:
This diploma work is entented on the problems of the protected supported habitation (living) for the persons with mental handicap. The target of this work was to find if the service of the supported habitation (living) in contemporary conception helps by the general advancement of the personality of the adult clients at Home under castle Žampach.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma