Lucie Bučková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Využití empowermentu v organizaci OASIS, Inc.

The application of empowerment theory at OASIS, Inc.
Anotácia:
Cílem této práce je představit, jak pracují s konceptem empowermentu (zplnomocnění) v organizaci OASIS, Inc. u obětí domácího násilí v rámci práce se skupinou. Práce je členěna do čtyř kapitol, přičemž první kapitola popisuje samotný koncept empowermentu, a o co tento koncept usiluje. Další kapitolou je kapitola popisující organizaci OASIS, Inc., její poslání, cíle, cílovou skupinu a na čem organizace …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to imagine how they work with the empowerment concept in OASIS, Inc. with the victims of domestic violence as part of working with the group. The thesis (work) is divided into four chapters; the first chapter is describing the concept of empowerment itself, and what this concept seeks. The next chapter is a chapter describing OASIS, Inc.'s mission, goals, target group, and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: PhDr. Eva Dohnalová, Mgr. Iva Linhartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / odbor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce