Petra MATYÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Adopce na dálku v programu Bangbaby

Sponsorship in program Bangbaby
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na projekt Adopce na dálku. Cílem práce je blíže popsat sponzorský program o. s. ADRA s názvem bangbaby. V teoretické části se zabývá vyme-zením pojmů adopce a adopce na dálku, historií projektu Adopce na dálku a blíže popisuje program Bangbaby realizovaný o. s. ADRA. Jsou zde uvedeny také vybrané české a světo-vé organizace, které se sponzorstvím dětí zabývají. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the project of child sponsorship. The goal is describe the ADRA´s sponsorship program Bangbaby. The theoretical part deals with defining the con-cept of adoption and sponsorship, history of sponsorship and further desribe program Ban-gbaby realized by ADRA. There are also provided selected czech and international organi-zations which engage the sponsorship. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Identifikátor: 19444

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Šťastná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATYÁŠOVÁ, Petra. Adopce na dálku v programu Bangbaby. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe