Denisa APLTAUEROVÁ

Bachelor's thesis

Syndrom nudy nebo syndrom vyhoření u pracovníků na úřadu práce?

Boreout syndrom or Burnout syndrom at employment office workers?
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření a syndromem nudy u zaměstnanců na úřadu práce. Cílem této práce není pouze seznámit čtenáře s relativně neznámým pojmem syndromu nudy a odlišit ho od známějšího syndromu vyhoření, ale také zjistit zda se zaměstnanci na úřadu práce během své praxe se syndromy setkali. Tato práce vymezuje teoretická východiska jako syndrom vyhoření, syndrom nudy, prevence …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the burnout syndrome and the boreout syndrome among employees at the employment office. The aim of this work is not only to familiarize the reader with the relatively unknown concept of boreout syndrome and to distinguish it from the more familiar burnout syndrome but also to find out if the employees at the employment office have encountered syndromes during their practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Michaela Hiekischová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

APLTAUEROVÁ, Denisa. Syndrom nudy nebo syndrom vyhoření u pracovníků na úřadu práce?. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická