Martin Husák

Bakalářská práce

Komparace interpretačních pojetí  Sukovy Fantazie g moll

A Comparison of the Interpretative Conceptions of Suk’s Fantasy in g minor
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá osobností českého hudebního skladatele Josefa Suka (1874–1935). V první části je pozornost soustředěna k charakteristice jeho života a díla, při níž jsou využívány mimo jiné i prameny korespondenční povahy. Těžiště práce spočívá ve druhé části, kde autor přináší komparační analýzu různých interpretačních pojetí Sukovy Fantazie g moll pro housle a orchestr. Konkrétně se jedná …více
Abstract:
The bachelor thesis “A Comparison of the Interpretative Conceptions of Suk’s Fantasy in g minor” deals with the personality of Czech composer Josef Suk (1874–1935). The thesis consists of two parts. The first part focuses on the characteristics of his life and work and uses several types of sources including correspondence. The key part of this thesis lies in the second part which is based on the comparative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. MgA. František Novotný
  • Oponent: prof. ArtD. Peter Michalica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/oi5hr/