Mgr. Marie OPÁLKOVÁ

Disertační práce

Kvalita a intenzita radiace jako regulační podněty vyvážené fotosyntézy

Quality and intensity of radiation as regulatory stimuli for balanced photosynthesis
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá problematikou vlivu různých meteorologických podmínek na spektrální složení dopadajícího slunečního záření v podmínkách průmyslového města střední Evropy. Na dvou lokalitách na území města Ostravy byly třemi měřícími stanicemi zaznamenávány hodnoty ozářenosti dopadajícího slunečního záření ve spektrálních intervalech 280-315 nm (UVB); 315-380 nm (UVA); 400-700 nm (fotosynteticky …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of various meteorological conditions on the spectral composition of incident solar radiation on the environment of the industrial city of Central Europe. At two localities within the city of Ostrava, the three measuring stations recorded the irradiance values of incident solar radiation at spectral intervals of 280-315 nm (UVB); 315-380 nm (UVA); 400-700 nm (photosynthetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPÁLKOVÁ, Marie. Kvalita a intenzita radiace jako regulační podněty vyvážené fotosyntézy. Ostrava, 2019. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Biofyzika