Iva Michňová

Disertační práce

Překlad německého odborného textu ve vysokoškolské jazykové výuce

Translation of a German Professional Text Used at University Level Foreign Language Teaching
Anotace:
Znalosti odborného jazyka jsou v dnešní době nezbytnou součástí profesního uplatnění i rozvoje absolventů vysokých škol nefilologického směru. Cílem této disertační práce je přispět k dalšímu zkvalitnění a zefektivnění výuky cizího odborného jazyka na vysoké škole. Na základě teoretických východisek a potvrzení hypotéz práce popisuje a zdůvodňuje, proč je vhodné zařadit vedle nácviku základních řečových …více
Abstract:
Nowadays knowing professional language is an essential part of professional success and career growth for university graduates majoring in non-philological studies. The aim of this dissertation is to contribute to further enhancement and efficiency of foreign language teaching at university level. Based on the theoretical background and confirmation of hypotheses, the paper describes and explains why …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2013
  • Vedoucí: Vlasta Hlavičková
  • Oponent: Věra Höppnerová, Leoš Houska

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39555