Bc. Veronika Štěpánková

Bakalářská práce

Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu ve vybrané destinaci.

The influence of cultural heritage on a given destination.
Anotace:
Anotace: Předmětem této práce je analýza stavu Českého Krumlova po zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Práce se zabývá analýzou posledních dvaceti šesti let. Dílčím cílem bylo zaměřit se na úlohu kulturního dědictví a s tím spojená pozitiva a negativa. Přínos kulturního dědictví měl v počátku pozitivní dopad na danou destinaci, avšak s celosvětovou oblibou turismu se v poslední době …více
Abstract:
Annotation: The subject of this work is analysis state of Český Krumlov after its adding on the UNESCO World Heritage List. The thesis deals with the analysis of the last twenty-six years. The partial objectivity was to focus on the role of cultural heritage and the connected positives and negatives. The benefit of the cultural heritage had an positive impact in the beginning on a given destination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/g48s5/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze