Theses 

Srovnání reprodukčního způsobu a velikosti genomu u vybraných zástupců rodů Taraxacum a Rubus pomocí průtokové cytometrie – Filip ŠINDELÁŘ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Filip ŠINDELÁŘ

Bakalářská práce

Srovnání reprodukčního způsobu a velikosti genomu u vybraných zástupců rodů Taraxacum a Rubus pomocí průtokové cytometrie

Comparasion of reproduction mode and genome size in selected representatives of the genera Taraxucum and Rubus by means of flow cytometry

Anotace: Rody Taraxacum a Rubus patří mezi rostlinné skupiny s celosvětovým rozšířením a rostoucí v mnoha rozdílných ekologických podmínkách. V obou rodech jsou popsané stovky druhů. Oba rody mají složitou taxonomii a evoluci vlivem opakovaného křížení a koexistence sexuálního a apomiktického rozmnožování. Stanovit velikost genomu a reprodukční způsob lze velmi efektivně s využitím průtokové cytometrie.

Abstract: The two genera Taraxacum and Rubus belong among the plant groups with global distribution growing in many different ecological conditions. In both genera hundreds of species were described. Both genera have very intricate taxonomy and evolution due to the repeated hybridization and coexistence of sexual and apomictic reproduction system. Determining the size of the genome and the reproduction mode can be very effective using the flow cytometry.

Klíčová slova: Taraxacum, Rubus, apomixe, průtoková cytometrie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Luboš Majeský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=216679 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

ŠINDELÁŘ, Filip. Srovnání reprodukčního způsobu a velikosti genomu u vybraných zástupců rodů Taraxacum a Rubus pomocí průtokové cytometrie. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz