Bc. Simona Veithová

Master's thesis

Občan v procesech formování veřejného mínění

Citizen in the process of forming a public opinion
Abstract:
Masová média vyjadřují a formují veřejné mínění, tím tvoří důležitou součást politického života. V demokratických společnostech jsou spojována mimo jiné s prosazováním práva na svobodu projevu. Nejsou však pouze politickou institucí, důsledně uplatňují své ekonomické zájmy a určitou výrobní logiku. Vztah mezi politikou a médii bychom mohli charakterizovat jako oboustrannou závislost. Politické rozhodování …more
Abstract:
Mass media influence the public opinion and represent an important part of the political life. In the democratic society they are inevitably connected to the freedom of speech. The relationship between politics and media could be characterized as mutually dependent. In other words, the decision-making in politics would be invisible without media. Media, on the other side, draw a significant part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta