Theses 

Přímý marketing jako komunikační technika – Bc. Viktoriya Zabelina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Viktoriya Zabelina

Bakalářská práce

Přímý marketing jako komunikační technika

Direct marketing as a communication technology

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání postavení direct marketingu jako součásti marketingového komunikačního mixu. Práce popisuje hlavní odlišnosti direkt marketingu od "klasických" nástrojů marketingové komunikace, uvádí metody mobilního marketingu a srovnání využití přímého marketingu zejména prostřednictvím mobilních telefonů. Praktická část je zaměřena na porovnání reklamních kampaní tři mobilních operátorů v České Republice, Rusku a Ukrajině. Výzkumný projekt je zaměřen na to, jak direkt marketing působí na zákazníky.

Abstract: This thesis is focused on examining direct marketing position as part of the marketing communication mix. It describes the main differences of direct marketing from a "classic" marketing communication instrument. Mobile marketing methods and comparison of the direct marketing implementation using mobile phones are stated. The practical part is focused on comparing advertising campaigns of three mobile operators in Czech Republic, Russia and Ukraine. The research project focuses on how direct marketing influences the customers.

Klíčová slova: Telemarketing, mobilní marketing, komunikační mix, přímy marketing, hromadný marketing, média, direct mail, mobile marketing, communication mix, direct marketing, mass marketing, direct mail.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Petr Váňa
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz