Jakub Křemen

Bachelor's thesis

Služby finančních institucí pro podnikatele v oblasti hotelnictví a gastronomie.

Services of financial institutions for entrepreneurs in hospitality and gastronomy.
Anotácia:
Tato bakalářské práce „Služby finančních institucí pro podnikatele v oblasti hotelnictví a gastronomie“ se zabývá bližším pohledem na podnikání v hotelnictví a gastronomii a souvislostmi těchto oborů s finančním trhem, finančním systémem a zejména bankovními institucemi. V první kapitole se věnuji hlavně teoretické stránce uvedené problematiky, druhá kapitola obsahuje analýzu platebního styku a porovnání …viac
Abstract:
This thesis "The services of financial institutions to entrepreneurs in the hotel industry and gastronomy" deals with a closer look at the business in the hotel and catering sectors and contexts of the financial market, the financial system and in particular banking institutions. The first chapter is devoted mainly theoretical aspects of the topic. The second chapter contains an analysis of payments …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedúci: doc. Ing. Věra Košteková, CSc.
  • Oponent: Mgr. David Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze