Mgr. Veronika MAZUROVÁ

Disertační práce

Tvorba testů z fyziky s vazbou na výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy

Creation of Physics tests with a link to outcomes of Framework Education Programme for Elementary Education.
Anotace:
Cílem této práce nazvané Tvorba testů z fyziky s vazbou na výstupy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) bylo zjistit úroveň vědomostí a dovedností z fyziky u žáků ukončujících základní vzdělání pomocí elektronického testování s úlohami vytvořenými na základě očekávaných výstupů RVP ZV. A to konkrétně zjistit úroveň jejich dovedností z fyziky s vazbou na očekávané …více
Abstract:
The mail goal of this thesis, which is called Creation of Physics tests with a link to outcomes of Framework Education Programme for Elementary Education (RVP ZV), was to find out the level of physics skills and knowledge of elementary school pupil. Fifty tasks were created for an electronic testing. These tasks are based on expected outcomes of RVP ZV. There was a level of each skill tested for every …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2012
Zveřejnit od: 17. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAZUROVÁ, Veronika. Tvorba testů z fyziky s vazbou na výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Ostrava, 2012. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání ve fyzice