Bc. Jitka Kuncová

Bakalářská práce

Změny toků energetických komodit a energetická bezpečnost států OECD

The Flows of Energy Commodities and the Energy Security of the OECD Countries
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou změn toků energetických komodit a jejich následným vlivem na energetickou bezpečnost států OECD. Teoretickým východiskem práce je teorie hegemonické stability, která je aplikována na USA, respektive na její následovatele v podobě zemí OECD. Cílem práce je tedy zmapovat, jakým způsobem se mění toky uhlí, ropy a zemního plynu, a pomocí analýzy energetických toků …více
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the flows of energy commodities and its impact on energy security of the OECD countries. The theoretical basis is established on the Theory of hegemonic stability, which is applied to the U.S., or more precisely to its followers – the OECD countries. The aim of the thesis is to identify changes of coal, oil and natural gas flows. Moreover, the thesis is focused to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Lehotský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií